Obchodní podmínky

platnost od 14.3.2011


Nákupní řád internetového obchodu shop.spectrum-franek.cz - provozovatel:

Spectrum Franěk s.r.o.
Janovská 246/4
466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 40230767
DIČ: CZ40230767

Československá obchodní banka
č.u.: 6067193/0300
IBAN: CZ19-0300-0000-0000-0606-7193
BIC: CEKOCZPP

 

1. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny jak bez DPH tak i s DPH, pokud není uvedeno jinak. V případě zaregistrovaného zákazníka se zobrazí i tzv.„Cena pro vás“. Jedná se o cenu zákaznickou vypočítanou z brutto ceny bez DPH a příslušné slevy.

 

2. Objednávky

Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.
Fakturace dopravy:
Zákazník má při ukončování objednávky možnost výběru dopravy

a)  Pravidelný rozvoz – dodání zboží stanoveným pravidelným týdenním rozvozem, doprava zdarma

b)  Doprava mimo pravidelný objednací termín – náklady na dopravu jsou účtovány jen v případě    objednávky do 4000,- Kč bez DPH. Nad tuto částku je dopravné ve výši 0 Kč

Objednávka uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zákazník může od objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 10% z ceny objednávky.

Zrušení objednávky ze strany Spectrum Franěk s.r.o. může nastat v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, popř. nastala výrazná změna ceny objednaného zboží.

V případě, že se neúměrně prodlouží termín dodání ze strany Spectrum Franěk s.r.o., je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku.

Informace o zboží a jeho vyobrazení na internetovém obchodě jsou pouze informativní a skutečný vzhled a parametry se mohou lišit.

 

3. Termín dodání

Zboží, které je momentálně skladem, je expedováno ještě týž den, pokud byla objednávka přijata do 14:00 hodin. V takovém případě bude zboží dopraveno do 1 až 3 pracovních dnů v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. Zboží, které není skladem, je obvykle expedováno od 1 do 15 pracovních dnů od objednání a k zákazníkovi dopraveno do 1 až 3 pracovních dnů v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. U atypického zboží nebo u zboží, které se upravuje na zakázku, jsou možné delší dodací termíny.
Případně se informujte na dostupnost zboží na emailu : objednavky@spectrum-franek.cz

 

4. Platba za zboží a služby

Platby za objednané zboží je rozlišeno dle typu zákazníka:

1) Zaregistrovaný a schválený zákazník v databázi Spectrum Franěk s.r.o.

HOTOVĚ při převzetí zboží od dopravce Česká pošta na dobírku
PŘEVODEM na účet Spectrum Franěk s.r.o.

  • č.ú.: 6067193/0300 , Variabilní symbol: číslo vydané faktury
  • č.ú.: 1682784479/0300 , Variabilní symbol: číslo vydané faktury ( platí pro zákazníky oblasti Moravy

Zboží zůstává majetkem firmy Spectrum Franěk s.r.o. až do jeho úplného zaplacení.

2) Zaregistrovaný a neschválený nový zákazník

Zákazník po vyplnění registračního formuláře e-shopu Spectrum Franěk s.r.o.
shop.spectrum-franek.cz obdrží kupní smlouvu na objednané zboží a na základě
úhrady převodem obdrží zboží dopravcem nebo rozvozem.

  • č.ú.: 6067193/0300 , Variabilní symbol: číslo kupní smlouvy
  • č.ú.: 1682784479/0300 , Variabilní symbol: číslo kupní smlouvy ( platí pro zákazníky oblasti Moravy

 

5. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

6. Dodání zboží

Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání v internetovém obchodě
nebo v databázi zákazníků firmy Spectrum Franěk. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@spectrum-franek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

 

7. Vrácení zboží

Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 do 14 dnů od převzetí zboží vrátit prodejci – odstoupit od smlouvy a to za následujících podmínek:

  • Doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu, na který má být provedena úhrada za vrácené zboží.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.
  • Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.


V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.

 

8. Ochrana osobních údajů

Zákazník dává souhlas firmě Spectrum Franěk s.r.o.  s uchováním jeho osobních údajů získaných při objednávce nebo registraci na internetovém obchodě firmy Spectrum Franěk s.r.o.  za účelem zpracování jeho objednávek a za účelem zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží na internetovém obchodě.

Pokud zákazník nebude nadále chtít, aby tyto údaje firma Spectrum Franěk s.r.o. uchovávala, je povinen toto písemně oznámit firmě  na adresu: Spectrum Franěk s.r.o.  Janovská 246/4, 44605 Jablonec nad Nisou.

 

 

Vyhledávání: